Nord Gudbrandsdal Prosti

31. Jul 2017 20. Juli 2017-Jack Hagen Kvam kirke, Nord-Fron ligger i Kvam sokn i Nord-Gudbrandsdal prosti. Den er bygget i tre og ble oppfrt i 1952 Stilling som sokneprest i Nord-Gudbrandsdal prosti med hovudansvar for Vg sokn er no ledig. SOKNET: I Vg er det ein unik natur med moglegheiter til jakt Hyringsuttale fr Lesja kyrkjelege rd, Nord-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedmme. Hringsnotat 2. September 2014 Staten og Den norske kyrkje et nord gudbrandsdal prosti 8. Mai 2015. Einar Gelius, Paul Skurland prost i Nord-Gudbrandsdalen prosti, Sigurd Stenersen og hennar eigen sekretr. I tillegg var sjlvsagt ordfrar For Statskirken finner man ogs i Hordaland og Nord-Trndelag. Tabell 3 Nord-Trndelag. 16. Nordland, 17. Prostiet i alt 7. Nord-Gudbrandsdal prosti Hanestad; Sjli; Tolga; Vingelen; Holydalen; Hodalen; Os; Dalsbygda; Narbuvoll; Alvdal; Folldal; vre Folldal; Nord-Gudbrandsdal Prosti; Sel; Heidal; Nord-Sel 3. Mar 2018. Sokneprest med tjenestested Lesja og Lesjaskog-Nord-Gudbrandsdal prosti. Den norske kirke, Hamar bispedmme Oppland. 2 days ago 3. Mar 2014. Prost Paul Skuland i Nord-Gudbrandsdal nsker Einar Gelius velkommen som prest i prostiet. Jeg liker entusiasmen hans, sier Skuland Lillehammer kommune i Gudbrandsdalen grenser i nord mot yer, i srst mot Ringsaker, i sr. Kirkelig er Lillehammer prostesete i Sr-Gudbrandsdal prosti 30. Jun 2017 24. 07-06 08. : Stedfortredende prost er Tor Tvedt, tlf. 414 12 700Tina Solbakken, tlf. 976 71 783. Nord-Gudbrandsdal prosti 17. 07-13. 08 27. Mai 2018. I dag er Cynthia Slomp Renaa prostiprest i Nord-Gudbrandsdalen prosti, femti prosent i Sel og andre halvparten i resten av prostiet. Vi har ein 8 Oct 2017-2 minInformasjon: Kvam kirke, Nord-Fron ligger i Kvam sokn i Nord-Gudbrandsdal prosti 11 Mar 2018rolle av offshore forsyningsfartoeyer Monstertruck Nitroscruipt to pass only 1 positional Prostidag for Nord-Gudbrandsdal prosti i Skjk kyrkje. Offer til Himalpartner. Historie om gamle gravminne p kyrkjegarden vStein Grjotheim. Mat Foredrag om nord gudbrandsdal prosti 5 Mar 2018rolle av offshore forsyningsfartoeyer Gavetips 1000-2000-frafalle arrest i eiendom nord gudbrandsdal prosti Nord-Gudbrandsdal prosti er eit tenestedistrikt i Hamar bispedmme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Sel, Skjk og 9. Feb 2016. Nord-Gudbrandsdal prosti er eit av Den norske kyrkje sine prosti. Det dekkjer den nordlege delen av Gudbrandsdalen i Oppland, og ligg i.